Technická správa budov

Princípom technickej správy je zabezpečenie korektnej prevádzky a údržby bytového domu, a ak je to potrebné, prípravu krokov na postupné zlepšovanie technického stavu objektu s jeho následnou realizáciou.

Zabezpečujeme všetky služby spojené s technickou a prevádzkovou správou bytového domu, vďaka čomu umožňujeme vlastníkom a užívateľom nehnuteľností sústrediť sa na vlastné podnikanie. Kvalitná technická správa budovy pomáha vlastníkovi z dlhodobého hľadiska riadiť, kontrolovať a usmerňovať hodnotu, výnosy a životnosť nehnuteľnosti.

Snažíme sa poskytovať reagovať promptne na všetky vaše potreby a poskytovať kvalitné servisné a údržbárske služby pre všetky typy stavieb.

Technická správa objektov zahŕňa

  • správu budov
  • správu polyfunkčných objektov
  • obsluhu a kontrolu technických zariadení v budove
  • pravidelnú údržbu a opravu technologických zariadení
  • revízie a opravy kotlov
  • elektroinštalačné práce
  • vodoinštalačné práce
  • zámočnícke práce
  • havarijnú službu
  • bežnú údržbu a opravy
 

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov