Predaj bezpečnostného a požiarneho značenia

Bezpečnostné a požiarne značky sú dôležitými bezpečnostnými komunikačnými nástrojmi, ktoré pomáhajú označovať rôzne nebezpečenstvá, vyskytujúce sa v samotnej nehnuteľnosti, v areáli závodu alebo na pracovisku. Zároveň varujú zamestnancov, zákazníkov, predajcov a iných návštevníkov o tom, aby boli obozretní pri hroziacich rizikách a to tým, že im poskytnú požadované informácie a bezpečnostné pokyny.

Bezpečnostné a požiarne značenie je veľmi dôležité pri predchádzaní zraneniam, úrazom a chorobám a poskytujú vám, ako osobe zodpovednej za bezpečnosť priestranstva, určitý stupeň ochrany aj z legislatívneho hľadiska. Bez ohľadu na to, akú budovu vlastníte, spravujete alebo prenajímate, alebo akému druhu podnikania sa venujete, bezpečnostné a požiarne značky nepretržite oznamujú hroziace nebezpečenstvo a stanovujú príkazy nielen vašim zamestnancom, ale aj verejnosti.

Bezpečnostné a požiarne štítky sa vyhotovujú v rôznych prevedeniach, rozmeroch a farebných kombináciách tak, aby boli dobre čitateľné, zrozumiteľné a zároveň stručné a zmysluplné.

Vypracujeme návrh bezpečnostného a požiarneho značenia pre vašu nehnuteľnosť, areál a pracovisko. Zároveň zabezpečujeme predaj týchto označení:

 • zákazové značky,
 • výstražné značky,
 • príkazové značky,
 • záchranné značky,
 • požiarne značky,
 • fotoluminiscenčné značky,
 • certifikačné a iné značky,
 • ostatné značky,
 • kombinované,
 • elektroinštalačné značky.

Farebné odlíšenie bezpečnostných a požiarnych značení symbolizuje aj rozdielny význam. Používanými farbami je červená, zelená, žltá a modrá, pričom každá sa líši tým, kedy sa používa a aký druh nebezpečenstva alebo bezpečnostné varovanie predstavuje.

 • Červená značka signalizuje najväčšie nebezpečenstvo, vrátane identifikácie hasiaceho zariadenia. Značky majú zvyčajne okrúhly, obdĺžnikový alebo štvorcový tvar.
 • Žlté značky sú varovnými signálmi pre bezpečnostné opatrenia a vyjadrujú zvýšenú opatrnosť v určitých oblastiach.
 • Modré značky sú väčšinou príkazovými symbolmi, ako napríklad informovanie zamestnancov, aby v určitých oblastiach pracoviska nosili vždy okuliare a prilby.
 • Zelené značky sa používajú najmä na poskytnutie prvej pomoci (lekárničky) alebo na označenie únikových ciest.
 

Máte záujem o produkty? Neváhajte nás kontaktovať.


Súhlasím so spracovaním osobných údajov