Revízie požiarnych klapiek

Požiarna klapka je najčastejšie umiestnená v potrubí vzduchotechniky a zamedzuje požiaru rozšíriť sa ďalej do budovy pomocou daného potrubia. Požiarna klapka sa aktivuje na základe impulzu a tým následne uzavrie vzduchotechnické potrubie. Klapka sa vyrába z nehorľavého materiálu, teda je odolná voči požiaru. V prípade, ak klapka nefunguje správne, škody vzniknuté požiarom sa môžu znásobiť. Preto je potrebné vykonávať revízie požiarnych klapiek, aby sa predišlo ich upchatiu, respektíve úplnej nefunkčnosti.

Revíziu požiarnych klapiek ustanovuje vyhláška Ministerstva vnútra č. 478/2008 Z. z.  o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru. Na základe predmetnej vyhlášky je majiteľ alebo nájomca objektu povinný zabezpečiť preventívnu požiarnu kontrolou požiarnych uzáverov najmenej jedenkrát v období 12 mesiacov.

Zabezpečíme vám:

  • Kontrolu požiarnej klapky pri uvedení objektu do prevádzky
  • Klapku náležite označíme nápisom požiarna klapka alebo piktogramom
  • Vykonáme zákonom stanovenú kontrolu po šiestich mesiacoch od uvedenia do prevádzky
  • Pravidelne budeme kontrolovať požiarnu klapku v periodicite každých 12 mesiacov
  • V prípade zistenia nedostatku vykonáme bezodkladnú opravu požiarnej klapky
  • Nahlásenú poruchu okamžite odstránime
  • O kontrole klapky vedieme písomnú dokumentáciu
 

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať


Súhlasím so spracovaním osobných údajov