Predaj požiarnych hydrantov a hydrantového vybavenia

Požiarne hydranty sú rozhodujúcou súčasťou protipožiarnych systémov. Požiarne hydranty nefungujú samostatne. Sú súčasťou komplexného systému, ktorý je navrhnutý tak, aby zabezpečil úplné pokrytie oblasti požiarnou ochranou.

Mali by ste si vybrať správneho protipožiarneho partnera, aby ste získali tie najlepšie služby. Naša spoločnost poskytuje predaj, inštalácie a služby na úseku požiarnych hydrantov a hydrantového vybavenia podľa potrieb vašej firmy. Dlhoročné skúsenosti v predmetnej oblasti sú zárukou profesionálneho prístupu a riešení.

Funkčnosť požiarneho hydrantu zabezpečujú dve zložky:

  • Prívod vody - Hydrant je neoddeliteľnou súčasťou protipožiarneho systému a spája požiarne hadice s hlavným prívodom vody na hasenie požiaru. Preto, ak nabudúce uvidíte požiarny hydrant, mali by ste pamätať na to, že tam bol strategicky umiestnený, aby v prípade potreby poskytol oblasti úplný prístup k vodovodnej sieti.
  • Požiarna hadica - je jednou z najdôležitejších súčastí. Optimálne umiestnenie hydrantov uľahčuje rýchle pripojenie hadicových vedení a zariadení. Hadicu je možné pripojiť priamo k požiarnemu hydrantu iba vtedy, ak sa pripojenia zhodujú s pripojeniami potrebnými pre miestnu požiarnu službu.

Obráťte sa na našu spoločnosť, aby vám pomohla urobiť správne rozhodnutie o tom, ktorý hydrant je pre vás vhodný. Ponúkame na predaj požiarne hydranty (suché a podzemné) a hydrantové vybavenie od prvotriednych výrobcov. Kvalitný výrobca požiarnych hydrantov spĺňa potrebné špecifikácie, ale prispôsobí hydranty a príslušné zariadenia pre vás tak, aby vyhovovali príslušnému prietoku vody a farebnému označeniu. 

 

Máte záujem o produkty? Napíšte nám.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov