Predaj, montáž a revízie EPS

Elektrická požiarna signalizácia (ďalej iba ”EPS“) je požiarnotechnické zariadenie, ktoré, v zmysle vyhlášky č. 726/2002 o ustanovení vlastností a podmienok EPS, musí obsahovať ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie a napájacie zariadenie. EPS musí identifikovať najmenej jeden fyzikálny jav alebo chemický jav spôsobený požiarom v stráženom priestore, akusticky alebo opticky signalizovať poplach v stráženom priestore alebo v jeho okolí a ovládať zariadenia, ktoré sú na ňu napojené.

Hlásič požiaru je zariadenie s najmenej jedným snímačom monitorujúcim nepretržite alebo v opakovaných časových intervaloch aspoň jeden fyzikálny jav alebo chemický jav súvisiaci s požiarom, pričom poskytuje ústredni najmenej jeden zodpovedajúci signál.

Povinnosť mať v budove zavedenú elektronickú požiarnu signalizáciu upravujú vyhlášky č. 94/2004 Zbierky zákona, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a vyhlášky č.726/2002 Zbierky zákona, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

Táto povinnosť sa všeobecne týka hlavne stavieb, v ktorých sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí a nie sú určené na bývanie, alebo stavieb, ktoré majú veľkú rozlohu.

Pozor, povinnosť sa však netýka iba nových stavieb, ale aj takých, ktoré prechádzajú rekonštrukciou alebo menia svoj účel používania.

Zabezpečujeme pre vás poradenstvo, predaj, montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie.

 

 

 

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov