Odborné prehliadky a odborné skúšky TZ

Zabezpečujeme pre vás odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení podľa Vašich požiadaviek.

V rámci odborných prehliadok a skúšok technických zariadení vykonávame:

Kontroly požiarnotechnických zariadení

 • kontrolu hasiacich prístrojov
 • kontrolu hydrantov
 • kontrolu suchovodov
 • kontrolu požiarnych uzáverov
 • kontrolu požiarnych klapiek
 • kontrolu požiarnych upchávok

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

 • revízie elektroinštalácie
 • revízie osvetlenia
 • revízie hromozvodov
 • revízie elektrických spotrebičov
 • revízie ručného elektrického náradia
 • revízie strojov
 • revízie trafostaníc

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

 • revízie plynovodov
 • revízie  kotlov
 • kotlov a kotolní
 • kontrola detektorov úniku plynu
 • servisné prehliadky kotlov

Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení

 • inšpekčné prehliadky a kontrola žeriavov a ďalších zdvíhacích zariadení

Čistenie a kontrola komínov

 • kontrola a čistenie komínov

Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových nádob stabilných

 • prevádzková kontrola tlakových nádob
 • skúška tesnosti tlakových nádob
 • tlaková skúška tlakových nádob

Kontroly EPS, EZS

 • kontrola prevádzkyschopnosti a funkčná skúška EPS
 • kontrola prevádzkyschopnosti EZS

Kontroly podľa BOZP

 • kontroly regálov
 • kontroly rebríkov
 

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov